گرفتن معادن ذغال سنگ در چو گفت شاه قیمت

معادن ذغال سنگ در چو گفت شاه مقدمه

معادن ذغال سنگ در چو گفت شاه